välkommen till din advokatbyrå

- i Oskarshamn med omnejd


- en humanjuridisk byrå

Humanjuridiken kallas ibland lite förenklat för den vanliga människans juridik och omfattar bl.a. brottmål, familjerätt, socialrätt och arbetsrätt. Vi åtar oss även uppdrag inom t.ex. arrende- och hyresrätt, migrationsrätt samt avtalsrätt. 

brottmål

Om du har råkat ut för ett brott kan du ha rätt till ett målsägandebiträde eller en särskild företrädare för barn.  Om du är misstänkt för brott kan du ha rätt till en offentlig försvarare.

familjerätt

Om du behöver hjälp i frågor som rör vårdnad om barn och dess boende och umgänge,  skilsmässa, bodelning mm. Vid arvsrättsliga frågor som t.ex. testamente, bouppteckning, arvskifte. 

socialrätt

Om du som förälder eller barn behöver ett offentligt biträde i ärende som rör lagen om vård av unga (LVU). Ärenden som rör lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) m.m.

arbetsrätt

Om du som arbetstagare har råkat ut för något som strider mot din rätt som anställd. Om du som arbetsgivare behöver råd eller ett ombud i en arbetsrättslig tvist.

kontakt

Besöksadress: Kungsgatan 12, 572 30 Oskarshamn
Postadress; Box 32, 572 21 Oskarshamn 

0187-009 003 

info@oadvokat.se  

Måndag-fredag: 8:00-17:00 
Övrig tid efter överenskommelse     
 Boka tid via  telefon eller e-post     

Org.nr: 559274-4931
Bankgironr: 5554-6402 


Skicka en fråga

Vår ambition är att du ska få ett svar senast nästkommande vardag. 
Namn E-post Meddelande Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in

Advokat Nina Ask

Jag är född och uppvuxen i Oskarshamn och hade både hunnit med att arbeta som undersköterska och hälsorådgivare innan jag vid 28 års ålder åter satte mig i skolbänken. Efter ett år på Komvux kom jag in på "Juridicum" i Lund och tog min juristexamen vid Lunds universitet i februari 2006 där jag även avverkade ett par kurser vid Psykologiska Institutionen efter examen. Hösten 2006 gick flyttlasset tillbaka till hemstaden där jag fick anställning på Oskarshamns kommun som processledare, senare personalsekreterare med inriktning mot arbetsrätt. 2010 gick jag över till Fortner AB och arbetade som familjerättsjurist i Oskarshamn och Hultsfred. 2015 utnämndes jag av Länsstyrelsen till notarius publicus för Oskarshamns kommun. Samma år gick jag till Visioner Advokatbyrå med säte i Nybro och var med och startade upp byråns kontor i Oskarshamn. I mars 2020 beviljades jag inträde i Sveriges Advokatsamfund. Den 1 november 2020 startade jag Oskarshamns Advokatbyrå.  

för din trygghet

När du anlitar en advokat kan du vara säker på att det finns en hel del regler som värnar om din trygghet.

Så får du råd med en advokat, rättsskydd och rättshjälp

TA REDA PÅ MER

NOTARIUS PUBLICUS

Besöksadress: Kungsgatan 12, 572 30 Oskarshamn
Postadress; Box 32, 572 21 Oskarshamn 

0187-009 003 

info@oadvokat.se  

Måndag-fredag: 8:00-17:00 
Övrig tid efter överenskommelse     
 Boka tid via  telefon eller e-post     

Org.nr: 559274-4931
Bankgironr: 5554-6402